Bir Sayfa Seçin

Genel Kurul Toplantı İlanı

Kültürel Mîras Araştırma Derneği’nin Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2021 günü saat 10.00’da Dernek Merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmadan 31 Mart 2021’de aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Dernek Yönetim Kurulu

 Gündem:

  • Açılış ve Yoklama
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunuşu
  • Divan Kurulu Başkan ve Heyetinin Seçimi
  • Yönetim Ve Denetim Kurullarının Faaliyet ve Hesap Raporlarının Okunması ve Müzakeresi
  • Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Temsil Edecek Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış