Bir Sayfa Seçin

İhtisas Kütüphânesi

Asır Proje ve Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi bünyesinde; Türk mîmârîsi, sanat târihi, tasavvuf ve târih alanlarında yaklaşık 10.000 kitaptan oluşan bir ihtisas kütüphânesi kurulmuştur.

Kültürel Mîras Araştırma Derneği

Derneğimizin amacı, Türkiye’de ve Türk coğrafyasındaki kültürel mîrasın belgelenmesi, korunması
ve tanıtılmasına yönelik ilmî araştırma ve yayın yapmak, yeni araştırmaları teşvik etmek, mevcut
araştırmaları tanıtmak, araştırmacılar arasında iletişim ve işbirliğini artırmak yoluyla başta
mîmârî olmak üzere kültürel mîrasımızın korunup belgelenmesi için millî hassâsiyetin
arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi

Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi, Kültürel Mîras Araştırma Derneği’nin bünyesinde kurulmuştur. Merkezin çalışma amacı; yurt içi ve yurt dışındaki mîmârî mîrasımızın belgelenmesi, korunması ve tanıtılmasına yönelik ilmî araştırma ve yayın yapmak, yeni araştırmaları teşvik etmek, mevcut araştırmaları tanıtmak, araştırmacılar arasında iletişim ve işbirliğini artırmaktır.

  • www.kulturelmiras.org.tr
  • www.turkmimarisi.org.tr
  • www.asirproje.com.tr