Kültürel Mîras Araştırma Derneği

Derneğimizin amacı, Türkiye’de ve Türk coğrafyasındaki kültürel mîrasın belgelenmesi, korunması ve tanıtılmasına yönelik ilmî araştırma ve yayın yapmak, yeni araştırmaları teşvik etmek, mevcut araştırmaları tanıtmak, araştırmacılar arasında iletişim ve işbirliğini artırmak yoluyla başta mîmârî olmak üzere kültürel mîrasımızın korunup belgelenmesi için millî hassâsiyetin arttırılmasına katkı sağlamaktır.

DERNEĞİMİZ

Çalışmalarımız

Çalışmalarımızı, derneğimizin bünyesinde kurulan "Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi"nde yürütüyoruz. Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi

Kütüphânemiz

Derneğimiz bünyesinde kurulan Türk Mîmârîsi Araştırma Merkezi‘nde, Türk mîmârîsi, sanat târihi, tasavvuf ve târih alanlarında yaklaşık 5.000 kitaptan oluşan bir ihtisas kütüphânesi kurulmuştur.

ADRES

  • Kültürel Mîras Araştırma Derneği
  • Bahçelievler Mh. Ankara Cd. No:87-1 Gölbaşı 06830 ANKARA
  • T: +90 (312) 484 32 95

WEB ADRESLERİ

  • www.kulturelmiras.org.tr
  • www.turkmimarisi.org.tr
  • www.asirproje.com.tr