Kültürel Mîras Araştırma Derneği

Derneğimizin amacı, Türkiye’de ve Türk coğrafyasındaki kültürel mîrasın belgelenmesi, korunması
ve tanıtılmasına yönelik ilmî araştırma ve yayın yapmak, yeni araştırmaları teşvik etmek, mevcut
araştırmaları tanıtmak, araştırmacılar arasında iletişim ve işbirliğini artırmak yoluyla başta
mîmârî olmak üzere kültürel mîrasımızın korunup belgelenmesi için millî hassâsiyetin
arttırılmasına katkı sağlamaktır.